Si të blej në Aladini.al? 

Sapo hyni në faqen tonë ju keni mundësi të shikoni shumëllojshmëri produktesh, por edhe nëse doni të kërkoni direkt një product specific mund të kërkoni tek opsioni “kërko” në krye të faqes. Kur e gjeni produktin që ju pëlqen e shtoni në shportë duke shtypur butonin.

Më pas nëpërmjet një metode tepër të thjeshtë ju keni mundësi të mbyllni porosinë tuaj dhe të zgjidhni mënyrën e pagesës me kartë ose cash.

Nëse jeni klient i ri, duhet të regjistroheni të dhënat tuaja në mënyrë që të keni mundësi të bëni porosi.

Si të krijoni një llogari në Aldini.al? Mjaftojnë dy veprime të thjeshta.

Hapi 1:

Mjafton të vendosni një adresë email, nuk ka rëndësi nëse e keni ose jo një llogari, email duhet gjithmonë. Pasi vendosni email, ju ose vazhdoni regjistrimin duke ndjekur hapat udhëzuese, ose logoheni nëpërmjet pasëordit tuaj të mëparshëm.

Hapi 2:

Nëse jeni I regjistruar në Aladini.al

Mjafton të vendosni fjalëkalimin dhe logoheni menjëherë. Në rast se nuk e mbani mend fjalëkalimin, ju mund të klikoni në opsionin “kam harruar fjalëkalimin”dhe në email do ju vij një email i ri.

Hapi 3:

Nëse doni të krijoni një llogari në Aladini.al

Për të krijuar një llogari mjafton të plotësoni fushat ku kërkohet emër, mbiemër dhe një fjalëkalim. Mos harroni të lexoni me kujdes termat në secilën fushë, pasi do ju duhen për porositë e ardhshme dhe bashkëpunimin tuaj me Aldini.al